หมวดหมู่

SC 200 x 750 & 1000

SC 200 x 750 & 1000

รายละเอียด

The combination of Constant Surface Speed and electronically variable spindle drive gives the SV a cutting performance, one of the best lathes in the market. Combination of precision, power and durability gives advance features and long -lived performance. The high quality specification of the VS makes it ideal for most tool room, maintenance and production applications. Maximum advantages: maximum precision,hit productivity, long lived lathes and tools.

Machine Specifications

 
Model 750 1000
Centre distance 750 mm   1000 mm
Center height  200 mm 200 mm
Swing over gap 560 mm 560 mm
Gap length in from of face plate  120 mm 120 mm
Bed width 250 mm 250 mm
Swing over cross slide  245 mm  245 mm
Headstock Main spindle bore 42 mm    42 mm
Main spindle morse taper  MT4  MT4
Speed range  40 - 2800 rp 40 - 2800 rpm

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120