หมวดหมู่

SC 325 x 1000, 1500, 2000 & 3000

SC 325 x 1000, 1500, 2000 & 3000

รายละเอียด

The combination of Constant Surface Speed and electronically variable spindle drive gives the SV a cutting performance, one of the best lathes in the market. Combination of precision, power and durability gives advance features and long -lived performance. The high quality specification of the VS makes it ideal for most tool room, maintenance and production applications.Maximum advantages: maximum precision,hit productivity, long lived lathes and tools.

Machine Specifications 

 
Model  1000 1500
Centre distance  1000 mm 1500 mm
Center height 325 mm 325 mm
Swing over gap 910 mm 910 mm
Gap length in from of face plate 220 mm 220 mm
Bed width 350 mm 350 mm
Swing over cross slide 450 mm 450 mm
Headstock Main spindle bore  155 mm 155 mm
Main spindle Morse taper 5 MT 5 MT
Speed range 30 - 1700 rpm 30 - 1700 rpm

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120