หมวดหมู่

SE 200 x 750 & 1000

SE 200 x 750 & 1000

รายละเอียด

The combination of Constant Surface Speed and electronically variable spindle drive gives the SV a cutting performance, one of the best lathes in the market. Combination of precision, power and durability gives advance features and long -lived performance. The high quality specification of the VS makes it ideal for most tool room, maintenance and production applications.

Advantages

- Very high efficiency production
- Excellent quality finish of the machine pieces , maximum precision                    

Machine Specifications

 
Model 750 1000
Control Siemens 808D Siemens 808D
Centre distance  750 mm 1000 mm
Center height  200 mm 200 mm
Swing over cross slide  245 mm 245 mm
Bed width 250 mm 250 mm
Headstock Main spindle bore 42 mm  42 mm 
Main spindle Morse taper (MT)  MT4 MT4
No. of Speed ranges 0 - 2800 rpm 0 - 2800 rpm

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120