หมวดหมู่

SE 250 x 1000 & 1500

SE 250 x 1000 & 1500

รายละเอียด

The combination of Constant Surface Speed and electronically variable spindle drive gives the SV a cutting performance, one of the best lathes in the market. Combination of precision, power and durability gives advance features and long -lived performance. The high quality specification of the VS makes it ideal for most tool room, maintenance and production applications.

Advantages

- Very versatile for machining big and small pieces , constant power in all rpm ranges
- Very high efficiency production
- Excellent quality finish of the machine pieces , maximum precision     

Machine Specifications
  
Model 1000 1500
Control Siemens 808D Siemens 808D
Centre distance 1000 mm 1500 mm
Center height 250 mm 250 mm
Swing over cross slide 310 mm 310 mm
Bed width 300 mm  300 mm 
Headstock Main spindle bore 58 mm / 105 mm 58 mm / 105 mm
Main spindle Morse taper MT4  MT4 
No. of Speed ranges  0 - 2300 rpm 0 - 2300 rpm

                       

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120