หมวดหมู่

Semi-Automatic Grinder FSG-2A1224 / 3A1224

Semi-Automatic Grinder FSG-2A1224 / 3A1224

รายละเอียด

"- 2A 2-Axes and X-Axis driven by Hydraulic system"
"- Z-Axis with Double “V"" ways and electric motor"
"- Hand scrapped Turcite-B used on Z- and Z-Axes"
"- Spindle power: 1HP / 5HP, greater spindle HP available"
"- Hydraulic drive: 1HP / 2HP"

Machine Specifications     

 
Table Size 12" x 24"
Max. Grinding Length 24"
Max. Grinding Width 12"
Spindle Drive Speed 60 Hz / 1,750 rpm, 50 Hz /1,450 rpm
Grinding Wheel Diameter 14"
                           
 

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120