หมวดหมู่

SWISS GT 26

SWISS GT 26

รายละเอียด

The SWISS GT 26 automatic turning machines with a complete standard equipment package at a competitive price. Simple and ergonomic, the Swiss GT range offers easy access to all tool positions. It is easy to use and maintain thanks in particular to its automatic lubrication unit, a swarf tray and a high volume removable oil pan. The Swiss GT 26 may be fitted with up to 40 tools, including 14 rotating tools, . The Y axis offers greatly increased machining capability in secondary operation and allows some complex workpieces to be produced without reworking. In addition the B axis *(option) appreciably extends the Swiss  GT 26’s capabilities, allowing it to tackle almost any part. The Swiss GT 26 B is the only Swiss-type lathe equipped with a B axis featuring a modular position that can incorporate either a fourth rotating drilling station or a true thread-whirling head.

Machine Specifications     

 
6 linear axes + 2 C-axis   
2 independent tool systems  
Max. bar capacity 25.4 mm
Spindle rotation speed  0 ~ 10000 rpm
Standard workpiece length with rotating guide bush 220 mm
Total number of tool positions 5
Positions for rotating tools (S11) 4
Positions for rotating tools (S21 modular positions) 3
Control type Fanuc 31iB

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120