หมวดหมู่

BBM-Wheelset Press Machine

Wheelset Press MDT 300/1

รายละเอียด

Introduction

BBM manufacture a wide range of wheelset presses from basic single cylinder machines that are simple and reliable for low output and maintenance purposes, to fully automatic double cylinder machines for high output applications.

The Wheelset Press MDT 300/1 with a 300 tonne maximum pressing force.

Machine specifications

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120